STIMULERINGSMAATREGELEN

Stimuleringsmaatregelen

Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies en regelingen voor werkgevers, daar waar het gaat om het aanbieden van een leer/werktraject, of voor bijzondere groepen werkzoekenden.

De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat en de kans tot structurele uitstroom spelen hierbij de belangrijkste rol. Hieronder vindt u een aantal subsidies en voordelen op een rij.

(bron: Werkgeversservicepunt)

PROEFPLAATSING UWV
Wilt u een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen, maar heeft u twijfels over zijn of haar geschiktheid?Bijvoorbeeld vanwege gebrek aan ervaring of een geheel nieuwe functie? Dan is een proefplaatsing wellicht een goede oplossing. De werknemer komt dan twee weken bij u werken met behoud van de uitkering. Hierdoor krijgt de werknemer de kans om ervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. UWV verwacht wel van u dat u de intentie heeft om de werknemer  – bij het goed doorlopen van de proefplaatsing – een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Voor werkzoekenden met een WWB uitkering bestaat in sommige situaties ook de mogelijkheid van een korte proefperiode met behoud van de uitkering.
LOONDISPENSATIE WAJONG
Wanneer een Wajonger minder presteert dan andere werknemers in een vergelijkbare functie kunt u onder bepaalde voorwaarden loondispensatie aanvragen. U mag dan tijdelijk minder loon betalen aan de werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimumloon.
MOBILITEITSBONUS OUDERE WERKNEMERS
Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kunt u een korting krijgen op de premies die u betaalt. De korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar, over een periode van max. 3 jaar.
PLAATSINGSFEE OUDERE WERKNEMERS
Plaatsingsfee oudere werknemers voor uitzendbureau’s, re-integratiebureau’s of andere intermediairs. Heeft u als intermediair een werkzoekende van 55 jaar of ouder begeleid naar een baan? Dan kunt u na drie maanden een plaatsingsfee aanvragen. De hoogte van deze subsidie hangt af van de duur van het dienstverband.
JOBCOACHING WAJONGERS
Jobcoaching voor werknemers met een Wajong-uitkering. Een jobcoach geeft persoonlijke ondersteuning op de werkvloer aan werknemer en werkgever. Een arbeidsdeskundige beoordeelt hoeveel persoonlijke ondersteuning de werknemer nodig heeft en wat er vergoed wordt.
SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN
Subsidieregeling praktijkleren voor leerwerkplekken. Werkgevers die een leerwerkplek bieden aan MBO studenten die een opleiding volgen in de Beroeps Begeleidende Leerwerg (BBL) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de werkgever voor de begeleiding van de kandidaat.
NO RISK POLIS UWV
Neemt u een werknemer in dienst met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering?Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de no risk polis. Als uw werknemer met een no risk polis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt het loon van uw werknemer door, maar verrekent dit met de uitkering. De uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.
NO RISK POLIS - WAJONG
Met de no risk polis kunt u compensatie krijgen voor het loon dat u doorbetaalt als een Wajonger onverhoopt ziek wordt.
SCHOLINGSVOUCHER OUDERE WERKNEMERS
Neemt u een werknemer in dienst die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering? En heeft deze werknemer zijn WW-uitkering minimaal drie maanden? U kunt voor deze werknemer subsidie aanvragen voor scholing. Deze scholing duurt maximaal 1 jaar en leidt tot een erkend diploma of certificaat. De subsidie is maximaal 750 euro en is bedoeld voor alle kosten die bij de scholing horen. U kunt deze scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september 2015. Omdat er beperkt budget is, raden wij u aan de subsidie zo snel mogelijk aan te vragen, om de kans op toekenning te vergroten.
MOBILITEITSBONUS ARBEIDSGEHANDICAPTE WERKNEMERS
U krijgt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Het betreft een korting op het totaal van de premies werknemersverzekeringen die u voor al uw werknemers moet betalen.
NO RISK POLIS < 35% AO
Als uw werknemer met een no risk polis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt het loon van uw werknemer door, maar verrekent dit met de uitkering. De uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Bij de doelgroep minder dan 35% arbeidsongeschikt kan de no risk polis van toepassing zijn, maar dit is niet altijd het geval. Kijk goed in de WIA-beschikking of neem anders contact op met de arbeidsdeskundige van de werknemer.
VOOR WERKZOEKENDEN

Bent u op zoek naar een nieuwe baan en kunt u daarbij onze hulp en ondersteuning gebruiken? Centrum voor Werk biedt hiervoor diverse vormen van dienstverlening aan.Zo kunnen we u bijvoorbeeld trainen en coachen om zelfverzekerder en succesvoller te solliciteren.

Ook kunt u zich inschrijven als Werkzoekende in onze Vacaturebank om zo gevonden te worden door werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarnaast organiseren we in diverse regio’s netwerkinitiatieven om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen.