ORGANISATIE IDENTITEIT

Organisatie identiteit

Hoe aantrekkelijk is uw organisatie voor uw huidige én toekomstige medewerkers? Welke waarden en eigenschappen heeft uw organisatie en in hoeverre ‘verbinden’ uw medewerkers zich hieraan?

De identiteit van uw organisatie wordt niet alleen gevormd door uw producten of diensten, maar veel meer door concreet waarneembare eigenschappen en het gedrag van uw medewerkers. Hun instelling, houding en communicatie zorgen voor uw reputatie en de binding met klanten en andere relaties aan uw organisatie.

ONZE AANPAK

Centrum voor Werk helpt organisaties bij het ontdekken van hun kernideologie, visie en missie, kernwaarden en werkprincipes. Vervolgens begeleiden we bij het levendig en werkbaar maken van die identiteit door een praktische vertaling te maken naar houding, gedrag en actie.

UW RESULTAAT

Op alle niveaus in uw organisatie is er nu duidelijkheid over de centrale waarden en principes en de koers van uw organisatie. De effectiviteit van veel werkprocessen zal hierdoor verbeteren en dat werkt door in de resultaten, het werkklimaat en de reputatie van uw organisatie.

Wilt u weten hoe u uw organisatie identiteit kunt verbeteren?
Vul dan s.v.p. hieronder uw gegevens in, zodat we u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Vul hier uw naam in (*)

Vul hier uw organisatie in (*)

Vul hier uw emailadres in (*)

Vul hier uw telefoonnummer in (*)

ORGANISATIEADVIES

Elke organisatie is zo goed als de mensen die er werken! Hun betrokkenheid, creativiteit, motivatie en bekwaamheid vormen de sleutel tot een succesvolle en wendbare organisatie.

Centrum voor Werk helpt uw organisatie bij het creëren van een werksituatie waarin de bovengenoemde elementen tot hun recht komen, met als doel het functioneren van uw medewerkers en daarmee het rendement van uw organisatie te verbeteren.

ACTUEEL Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Vraag voor 19 oktober uw subsidie aan via bemiddeling van Centrum voor Werk. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.