DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzetbaarheid

Als werkgever heeft u belang bij competente, fitte en gemotiveerde werknemers, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

De toenemende ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking vertaalt zich op termijn in een structureel tekort op de arbeidsmarkt. Toekomstgerichte bedrijven en organisaties nemen daarom nu al actie om de inzetbaarheid, veiligheid, vitaliteit en functiemobiliteit van medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren.

ONZE AANPAK

Centrum voor Werk helpt werkgevers bij het nemen van maatregelen die zorgen voor een blijvende arbeidsparticipatie, met een toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dit doen we onder andere door:

  • onderzoek
  • beleidsontwikkeling
  • vitaliteitscans
  • workshops
  • trainingen voor leidinggevenden

UW RESULTAAT

Uw investering in duurzame inzetbaarheid vertaalt zich uiteindelijk in een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zijn gezonder en actiever en er is minder uitstroom naar WIA of andere ongewenste uitstroom.

Wilt u weten wat duurzame inzetbaarheid voor úw organisatie kan betekenen?
Vul dan s.v.p. hieronder uw gegevens in, zodat we u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Uw naam (*)

Uw organisatie (*)

Uw e-mailadres (*)

Uw telefoonnummer (*)

ORGANISATIEADVIES

Elke organisatie is zo goed als de mensen die er werken! Hun betrokkenheid, creativiteit, motivatie en bekwaamheid vormen de sleutel tot een succesvolle en wendbare organisatie.

Centrum voor Werk helpt uw organisatie bij het creëren van een werksituatie waarin de bovengenoemde elementen tot hun recht komen, met als doel het functioneren van uw medewerkers en daarmee het rendement van uw organisatie te verbeteren.

ACTUEEL Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Vraag voor 19 oktober uw subsidie aan via bemiddeling van Centrum voor Werk. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.