ARBODIENSTVERLENING

“Gezonde, vitale en gemotiveerde medewerkers presteren beter, verzuimen minder, kunnen een hoger werktempo aan, maken minder fouten, zijn flexibeler en breder inzetbaar en dragen daardoor vaak bovengemiddeld bij aan het rendement van uw organisatie”

Met deze wetenschap als uitgangspunt helpt Centrum voor Werk u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief bedrijfsgezondheidsbeleid, waarbij we praktische diensten en oplossing bieden op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, én vitaliteit.